💞یادداشت برای حلما سادات💞

آدرس جدید : www.helma-sadat.ir

اولین تجربه بیرون رفتن تنهایی با مامانی....

اولین تجربه بیرون رفتن تنهایی با مامانی.... رفتیم کلی خرید کردیم خوش گذروندیم اومدیم الان,خیلی هم دخمل خوبی بودم 👩‍👧🚗 ۱۳۹۶/۱۰/۱۲   آدرس تلگرامی حلما سادات :   💌 @noteforhelma 💌 ...
18 دی 1396