💞یادداشت برای حلما سادات💞

آدرس جدید : www.helma-sadat.ir

دَنت خوردن حلماخانوم

جوووونم براتون بگه درحال جنگ بودیم😕 خانم سوپ رو نخورد ولی دنت رو تا دید خودشو کشت و همه رو با وللللع خورد جوری که همه سر صورتشو دنتی کرد😂 به نظرتون چرا سوپ نمی خوره؟!! آدرس تلگرامی حلما سادات :   💌 @noteforhelma 💌 ...
22 آذر 1396

شش ماهگی حلماسادات و ششمین سالگرد ازدواج ما

شش سال پیش درهمین روز عهد باهم و کنارهم بودن تا آخرعمر بستیم💕 شش ماه پیش درهمین روز عهدمان  محکم تر شد💗 من 👰و او🤵 شدیم ما👨‍👩‍👧 🎈ششمین ماهگرد،ششمین سالگرد باهم بودنمان مبارک🎈 1369/09/21 آدرس تلگرامی حلما سادات :   💌 @noteforhelma 💌 ...
21 آذر 1396