💞یادداشت برای حلما سادات💞

آدرس جدید : www.helma-sadat.ir

عکس یلدایی ما

به قرآن که شروعش بوده الحمد به  برفی که  نشسته  فرق ِ الوند قسم  دادم  شب یلدا  خدا  را که باشد کامتان شیرین تر از قند... 🍉عمرت صد شب یلدا دختر نازم🍉 ۱۳۹۶/۹/۳۰   آدرس تلگرامی حلما سادات :   💌 @noteforhelma 💌   ...
2 دی 1396